Сертификация

Универсално предимство

Сертификацията е най-бързият начин да докажете способностите си пред всички заинтересовани страни.

Независимо дали става дума за качеството и безопасността на Вашите продукти и услуги, за ангажиментите Ви спрямо околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, сигурността на информацията или социалната отговорност, сертификацията е универсалното средство за завоюване на доверие и постигане на съответствие със законовите изисквания.

И нещо повече!

Работейки заедно, откриваме нови възможности за подобряване на дейността и непрекъснатото развитие на продуктите и услугите Ви, като предоставяме база за усъвършенстване на технологичните операции и процесите, компетентността на персонала и условията на работа.

Чрез независимите оценки от RINA Вие получавате реалистична и неизкривена картина на ситуацията във Вашата организация.

По този начин допринасяме за Вашия растеж чрез възможността да оперирате на нови пазари и да печелите обществени поръчки.

Всичко това създава устойчивост за бизнеса!

Заедно можем повече!

Услуги

 

виж повече

0 +

сертифицирани организации

0

сертификата в България

0+

български одитори и експерти

0+

обучени български специалисти