Обучение

Вашата най-добра инвестиция

В наши дни технологии и ноу-хау се трансферират относително лесно и не създават дълготрайно конкурентно предимство. Единствената съществена разлика може да се постигне с наличието на компетентни хора. Ненапразно казваме, че компаниите всъщност са хората в тях. Доказано е, че инвестициите в обучение са с най-висока възвращаемост. Известни са печални примери от миналото, където икономии откъм обучение водят до катастрофи с много тежки последици. На въпроса дали си струва да обучиш хора и те да си заминат, се отговаря с въпроса дали си струва да не ги обучиш и те да останат. Затова инвестицията в обучение, освен конкурентно предимство, създава стабилност на работната среда и редуцира бизнес рисковете.

Детайли за услугите

RINA предлага услуги по обучение в три основни формата: отворени – това са публични курсове, които се провеждат в групи, на място или онлайн, по стандартизирана програма за обучение; затворени – това са курсове, разработени и провеждани по задание на дадена организация; обикновено се изграждат като компилация от съществуващи модули; и публични – това са публични безплатни семинари, които се провеждат при промяна на дадени стандарти или са посветени на актуална тема.

Защо RINA?

RINA има богат опит в разработването и предоставянето на специфични курсове, като годишно издава около 4000 сертификата за завършено обучение. Лекторите ни имат богат опит в сферите на управление на качеството, околната среда, безопасността, сигурността и социалната отговорност с дълбоки познания на действащата нормативна база и богат международен опит. Курсовете ни се актуализират постоянно, за да отговарят на бързо променящата се действителност, и съдържат множество примери от практиката. Нашите курсове са регистрирани от CQI I IRCA, AICQ SICEV, SAI-SAAS, ANSF, ACCREDIA, ITANNDTB и много други, а сертификатите са признати в цял свят.

Свържете се с нас за всеки курс от каталога: