Промишленост

Революция 4.0

Колкото и да се дигитализира светът, той си остава материален. Материални са и самите средства за дигитализация. Производството няма алтернатива. За да може да се развива с динамични темпове, са необходими както високоспециализирани услуги в областта на индустриалния инженеринг и проектирането, така и експертиза на материалите за цивилния, военния и аерокосмическия сектор. RINA предоставя всички тези услуги заедно с индустриални инспекции, безразрушителен контрол, сертифициране на производствените процеси, анализ на жизнения цикъл на продуктите и много други.

Посетете глобалния ни уебсайт за пълната гама услуги в Промишленост!

 
виж повече

0 +

човекодни по проекти за Зеления пакт

0

изпитвания на H2 приложения

0+

часа сигурност и киберсигурност

0+

часа по проекти за безопасност