Накратко - RINA.org

Накратко

За един по-добър свят

Вярваме, че светът се променя. От 1861 година насърчаваме иновациите и растежа, като превръщаме предизвикателствата във възможности, а новите идеи – в работещи решения. Всичко това е подчинено на една-единствена цел: да превърнем света в по-добро място за всички!

Вярваме, че качеството повишава стандарта на живот и е движеща сила на прогреса на обществото, а общество без социална справедливост е обречено. Подпомагаме опазването на природата и защитаваме човешкия живот.

Чрез създадената от нас глобална мрежа от 200 офиса в 70 държави, включваща над 5,600 служители, сме рамо до рамо с нашите клиенти повече от 160 години, като им помагаме да развиват своите продукти, услуги и технологии. Правим това, предоставяйки високоспециализирани услуги като сертификация, класификация на плавателни съдове и офшорни съоръжения, инспекции, изпитване, експертиза в енергетиката, транспорта и инфраструктурното строителство.

Сектори

Ах, морето! То е в основата на нашия бизнес още от самото възникване на класификацията. Ние сме един от първите корабни регистри в света и в наши дни сме сред водещите класификационни дружества в световен мащаб.

Днес поддържаме зеления подход в Морската индустрия и следваме политики за спестяване на енергия, намаляване на емисиите и оптимизиране на разходите за гориво.

Нашите услуги се развиват успоредно с индустриалната революция и технологиите. Портфолиото ни се разширява, както и бизнес секторите, които обслужваме.

Подпомагаме устойчивото развитие на Енергетиката, като предоставяме високоспециализирани услуги за устойчив добив на природни ресурси и разширяване на дела на зелената енергия по света.

Нашата Сертификация осигурява универсално предимство на всички наши клиенти, позволявайки им да навлизат на нови пазари, да въвеждат нови продукти и услуги, оставайки в съответствие с международните стандарти. Обективната ни оценка дава реалистична и неизкривена картина на ситуацията в дадена организация, а идентифицираните области за подобрение допринасят за нейното развитие и растеж.

Нашите специализирани услуги в помощ на Транспорта и инфраструктурата, състоящи се в изпитване, инспекции, сертифициране, проектиране, техническо и инженерно консултиране, са насочени най-вече към увеличаване на добавената стойност и потенциала на активите.

Екипите ни в сектор Промишленост подпомагат производството, космическата индустрия и отбраната, като предоставят услуги и експертиза във връзка с материалите, технологиите и иновациите. Независимо дали става въпрос за сертифициране на заваръчни процеси, експертиза относно военни сплави, индустриални инспекции или безразрушителен контрол, нашите екипи са винаги в готовност!

Заедно

Каквито и да са предизвикателствата на бъдещето, RINA ще бъде рамо до рамо с Вас. Защото нашата мисия се основава на непреходното: екипния дух, отдадеността към всяко едно начало и ангажимента ни към Вашия успех.