Енергетика

Отговорност за утрешния ден!

Енергийните компании усилено търсят алтернативи на класическите способи за добив на енергия предвид изчерпването на природните ресурси и все по-високите екологични стандарти. Търсят се и методи за по-ефективно производство и при съществуващите технологии за добив на енергия.

RINA работи в тясно сътрудничество с енергийния сектор, предоставяйки широк набор от инженерни услуги, верифициране, изпитвания, инспекции и сертификация. Съвместно с клиентите ни от енергийния и добивния сектор (нефт и газ) ние разработваме проекти за декарбонизация и по-ефикасно използване на енергоизточници. Сред най-новите ни проекти са тези за терминална инфраструктура на водородното гориво. Чрез иновативни технологични методи допринасяме за устойчивото развитие на нашите клиентите, осигурявайки съответствие с най-високите инженерни стандарти.!

Посетете глобалния ни уебсайт за пълната гама услуги в Енергетика!

 
виж повече

0 +

реализирани ВПГ проекта

0

гигавата възобновяема енергия

0+

млн. часа инспекции

0+

оценки на въздействието върху околната среда