RINA БЪЛГАРИЯ ЕООД - RINA.org

RINA

RINA БЪЛГАРИЯ ЕООД

бул. Мария Луиза 11, София 1000, България

ЕИК 200337457
ДДС BG200337457

Представляващи: Калин Панев и Масимо Волта (заедно и поотделно)

Капитал: 40 000 лв.

Собственика на капитала: RINA ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – Кралство Нидерландия
Действителен собственик: RINA СЪРВИСЕЗ С.П.А – Република Италия
Краен собственик: RINA С.П.А. – Република Италия

RINA С.П.А. е холдингова компания с адрес на регистрация и централен офис ул. Корсика № 12, гр. Генуа, п.к. 16128, Република Италия с номер по ДДС IT03794120109 и ЕИК 03794120109 от фирмения регистър на Генуа и изцяло внесен капитал от 65.639.576,57 евро.

бул. Мария Луиза 11, София 1000, България ЕИК 200337457 ДДС BG200337457 Представляващи: Калин Панев и Масимо Волта (заедно и поотделно) Капитал: 40 000 лв. Собственика на капитала: РИНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – Кралство Нидерландия Действителен собственик: РИНА СЪРВИСЕЗ С.П.А – Република Италия Краен собственик: РИНА С.П.А. – Република Италия РИНА С.П.А. е холдингова компания с адрес на регистрация и централен офис ул. Корсика № 12, гр. Генуа, п.к. 16128, Република Италия с номер по ДДС IT03794120109 и ЕИК 03794120109 от фирмения регистър на Генуа и изцяло внесен капитал от 50 985 823,50 евро.