Многообразие и приобщаване

Всеки ден полагаме усилия, за да поддържаме пъстра работна среда, където всеки е уважаван и ценен.

Градим култура и създаваме място, където хората развиват нови идеи. Приемане и ценим това, което прави хората различни, и създаваме възможности за кариерната им реализация. Заедно празнуваме различията ни, чувстваме се едно пъстро цяло.

Не толерираме дискриминацията по какъвто и да е повод и даваме път и равни възможности за всеки в кариерното му развитие, осигурявайки справедливо и честно възнаграждение.

Ние сме международна, дигитално свързана и мултикултурна организация, в която многообразието и приобщаването е двигател за сплотеността на служителите, ефикасността, иновациите и растежа.

И това се вижда в отношенията ни с партньорите, клиентите и със самите нас.

Актуализирахме нашата политика за многообразие и приобщаване, за да интегрираме изискванията относно системата за управление на равенството между половете съгласно насоките на Uni PdR 125:2022.

Направихме го първо при самите нас. Доказателство за това е нашата акредитация (ACCREDIA). Това ни дава възможност да сертифицираме клиенти и подпомагаме равнопоставеността на половете.

 

Какво е за нас многообразие и приобщаване?
Овластяване на жените

Овластяването на жените е наш основен приоритет със следните цели:

През 2021 г. 32% от нашите служители и 31% от нашите висши ръководни кадри са жени.

Приобщаване за всички

За поредна година през 2022 г. подновихме членството си в асоциацията „Valore D“ – първата по рода си асоциация в Италия, която насърчава баланса между половете и приобщаващата култура. В асоциацията членуват над 320 компании с над 2 милиона души персонал. Целта е една: да се изгради професионален свят без дискриминация! Като членове на Valore D имаме възможност да участваме в множество семинари, посветени на многообразието и приобщаването, включително и в авангардни програми за междуфирмено сътрудничество по цял свят в дигитална среда.

Справедлив кариерен път

Осигуряваме справедливо кариерно развитие в RINA по напълно прозрачен и обективен начин чрез „myCareer“ – специализирана среда за развитие на способностите и на човешките ресурси като цяло. Оценявайки постиженията, правим и оценка на компетентността. По този начин имаме балансиран подход и знаем на какво да повлияем, за да постигнем високо ниво на представяне.

Без тормоз

Изграждаме култура за защита на достойнството на всеки наш служител, партньор и клиент. През май 2021 г. стартирахме кампанията #IRespect и чрез нея изпратихме ясно послание по целия свят. Много наши служители се включиха в кампанията и обявиха война на всяка форма на дискриминация и тормоз на работното място, развявайки знамето на нулевата толерантност.

Нашите служители споделят