HACCP

Certificare UNI 10854

Certificarea de conformitate cu  standardul UNI 10854 favorizează integrarea sistemelor de autocontrol a aspectelor igienico - sanitare (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) cu standardele de certificare a calităţii ISO 9001.

Prin intermediul acestui serviciu, care trebuie să fie furnizat de un organism de terţă parte, cum este cazul RINA, se asigură pentru organizaţii controlul asupra proceselor productive, chiar şi cu respectarea celor mai recente normative naţionale şi comunitare.

Detalii despre serviciu

Organizaţiile care operează pe piaţa agroalimentară au obligaţia de a pune sub control siguranţa igienică a alimentelor, în scopul prevenirii oricărui risc de modificare al calităţii, a caracteristicilor şi igienei produselor.

Organizaţia, aplicând metoda HACCP, îşi îmbunătăţeşte imaginea pe piaţă, făcând cunoscute eforturile pentru gestionarea prevenţiei pericolelor igienico-sanitare.

De ce sa alegem RINA?

RINA este un partener de încredere care asista clienţii pe toată durata fazelor procesului productiv, beneficiind de o vastă experienţă pe piaţa agroalimentară.

Competenţele şi răspândirea internaţională a reţelei noastre face din RINA un punct de referinţă pentru accesul la cele mai importante pieţe europene, unde certificarea HACCP rezultă a fi un criteriu esenţial în selecţia furnizorilor.

Fazele serviciului

Procesul de certificare este constituit din următoarele faze:

FAQ

Timpul minim de aplicare al sistemului este de 3 luni. Totuşi, timpul minim necesar rezultă a fi cel putin dublu, deoarece, în cadrul acestei perioade, trebuie să se desfăşoare cel puţin un ciclu de audit şi o analiză a managementului completă.
Auditul se desfăşoară cel puţin o dată pe an.
În general, da, orice excludere trebuie să fie justificată în mod clar şi exhaustiv pentru a putea să fie acceptată.

Resurse

S-ar putea să vă placă și