Aviz privind confidențialitatea pe site-ul web - RINA.org

Aviz privind confidențialitatea pe site-ul web

Conform articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”), vă informăm prin prezenta că datele dumneavoastră vor fi prelucrate prin următoarele modalități și în scopurile următoare:

1. Responsabilul de date și ofițerul de protecție a datelor

RINA S.p.A., cu sediul social în Genova (GE), Italy, via Corsica 12, CF și cod de TVA IT03794120109, împreună cu celelalte Companii din Grupul RINA, sunt Coresponsabilii de date conform art. 26 GDPR, care pot fi contactați prin intermediul detaliilor indicate pe site-ul web www.rina.org. Ofițerul de Protecție a Datelor poate fi contactat la adresa de e-mail rina.dpo@rina.org.

2. Scop și temei juridic al prelucrării

Datele dumneavoastră personale sunt colectate automat în timpul navigării pe site.

În timpul navigării pentru a obține informații cu privire la serviciile oferite de Grupul RINA, adică fără a fi înregistrat pentru servicii sau secțiuni ale site-ului web, vom colecta și stoca automat anumite informații despre utilizator (de exemplu, tipul dispozitivului, browser-ul utilizat, data și ora vizitei, paginile vizualizate) pentru a ne ajuta să oferim un serviciu eficient (de exemplu, pentru a adapta site-ul nostru la nevoile dispozitivului dumneavoastră - PC, tabletă sau smartphone - sau pentru a vă permite accesul la zone restricționate ale site-ului nostru). În plus, funcționarea normală a site-ului web necesită colectarea unor date personale care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu un subiect de date identificat, dar care, prin natura lor, ar putea permite identificarea utilizatorilor prin prelucrarea și asocierea cu date deținute de terți, cum ar fi modulele cookie sau alte instrumente de urmărire. Pentru mai multe informații cu privire la modulele cookie utilizate de site, citiți politica privind modulele cookie din partea de jos a acestui aviz și vizitați www.rina.org în secțiunile specifice dedicate gestionării preferințelor privind modulele cookie. Datele personale colectate sunt, așadar, necesare pentru a garanta accesul la site-ul web.
Baza juridică pentru această activitate de prelucrare este interesul legitim al Responsabilului de date de a garanta funcționarea site-ului și posibilitatea de a-l utiliza eficient (art. 6, alin. 1, lit.f) GDPR).
În plus, prin utilizarea site-ului web și navigarea în secțiunile individuale, utilizatorul ar putea furniza informații suplimentare completând diversele formulare: spre exemplu, formularul "Contacte", înregistrări pentru seminarii web și evenimente. Datele pe care s-ar putea să vi le cerem sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, orice date suplimentare incluse în mesajul însoțitor (dacă este furnizat); de asemenea, pot fi colectate date referitoare la poziția pe care o ocupați în companie și, dacă este necesar, și poziția deținută.

Baza juridică care legitimizează prelucrarea datelor menționate anterior se bazează pe executarea măsurilor precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate, astfel încât să se poată răspunde solicitărilor de informații sau asistență trimise, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR.
RINA colectează și utilizează aceste categorii de date personale numai pentru a vă furniza serviciile solicitate, pentru a gestiona înregistrarea dumneavoastră, a vă identifica și a comunica cu dumneavoastră.
În cazurile în care s-a stabilit anterior o relație cu Coresponsabilii de date (deoarece a fost semnat un contract, s-au solicitat informații sau asistență sau ați participat la unul dintre evenimentele noastre), putem să vă contactăm și pentru a evalua gradul de satisfacție referitor la calitatea produselor și/sau serviciilor acoperite de contract/serviciu, prin trimiterea de sondaje sau cereri prin e-mail sau prin contacte telefonice, sau prin trimiterea de buletine informative, comunicări comerciale și/sau materiale publicitare cu privire la produsele și/sau serviciile oferite de compania noastră, similare cu cele acoperite de contract/serviciu.
Baza juridică a acestei prelucrări coincinde cu interesul legitim al Responsabilului de date de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de a consolida relația contractuală deja stabilită cu persoana vizată prin menținerea actualizată, furnizarea de asistență, precum și îmbunătățirea serviciului (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR).
În afară de cazurile descrise mai sus și indiferent de crearea unui cont pe site-ul nostru, în situația în care nu s-a semnat un contract între părți, utilizarea datelor personale în vederea posibilei trimiteri de buletine informative, materiale publicitare, informații comerciale, vânzare de produse sau servicii de către Coresponsabilii de date poate avea loc doar după consimțământul utilizatorului, prin bifarea casetei corespunzătoare în secțiunile specifice ale site-ului. Furnizarea acestor date este opțională. Prin urmare, sunteți liber să vă exprimați consimțământul sau refuzul și să revocați ulterior consimțământul acordat inițial. Baza juridică a prelucrării de mai sus poate fi găsită în consimțământul conform art. 6, alin. 1, lit. a) din GDPR. Orice refuz de a consimți la prelucrare va duce la imposibilitatea de a primi buletine informative, comunicări comerciale și materiale publicitare referitoare la toate produsele sau serviciile de marcă RINA oferite de Coresponsabilii de date.

3. Metoda de prelucrare și păstrare a datelor

Datele personale sunt prelucrate de către Responsabilul de date în conformitate cu principiile de legalitate, corectitudine și transparență. Coresponsabilii de date vor prelucra datele personale pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile menționate anterior. În scopuri de marketing, datele vor fi prelucrate doar timp de doi ani de la furnizarea consimțământului.

4. Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziție următorilor destinatari: 
- către companii sau alte terțe părți (firme profesionale, consultanți, furnizori, subiecți care furnizează servicii pentru gestionarea sistemului informatic și rețelelor de telecomunicații etc.) care desfășoară activități externalizate în numele Responsabilului de date și care au fost desemnați oficial Procesatori de Date; 
- entități publice, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale. 

Fără a solicita consimțământul dumneavoastră explicit, Coresponsabilii de date pot comunica datele dumneavoastră către entități de supraveghere (cum ar fi ANAC), autorități judiciare, companii de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare, precum și către acele entități cărora comunicarea este obligatorie prin lege pentru realizarea scopurilor menționate anterior.

5. Transferuri de date

Datele personale sunt stocate pe servere situate în interiorul Uniunii Europene. În orice caz, se înțelege că, dacă este necesar, Coresponsabilii de date vor avea dreptul să mute serverele chiar și în afara UE. Într-un astfel de caz, Coresponsabilii de date garantează prin prezenta că transferurile de date în afara UE vor fi efectuate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv prin includerea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană și adoptarea regulilor corporative obligatorii pentru transferurile în cadrul grupului.

6. Drepturile persoanei vizate

În calitatea dvs. de persoană vizată a prelucrării în discuție, aveți drepturile prevăzute în GDPR, inclusiv dreptul de a solicita Coresponsabililor de date, contactând Ofițerul de Protecție a Datelor, următoarele: accesul la datele personale, indicarea mijloacelor, scopurilor și logicii implicate în prelucrare, dreptul de a vă opune, de a solicita restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, rectificarea și ștergerea acestora, în limitele și în modurile prevăzute de GDPR. 
În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a-l retrage în orice moment.
 În plus, aveți întotdeauna dreptul de a vă opune la trimiterea de buletine informative și la prelucrarea datelor în scopuri de marketing sau comerciale. 
Prin urmare, în calitatea dvs. de persoană vizată, aveți drepturile conform Articolelor 15-21 din GDPR, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă în conformitate cu articolul 77 din GDPR.

7. Procedura de exercitare a drepturilor și comunicărilor

Coresponsabilii de date au desemnat un Ofițer de Protecție a Datelor, care poate fi contactat pentru toate problemele legate de prelucrarea datelor dvs. personale și exercitarea drepturilor aferente. 
Prin urmare, puteți contacta Ofițerul de Protecție a Datelor în orice moment, utilizând următoarele proceduri:

- trimitând o scrisoare înregistrată cu confirmare de primire la adresa RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, Italy, pentru atenția Ofițerului de Protecție a Datelor, sau
- trimitând un mesaj de e-mail la adresa rina.dpo@rina.org.

Retragerea consimțământului pentru serviciul de buletin informativ este posibilă prin:

- dezabonarea de la lista de corespondență pentru serviciul de buletin informativ prin intermediul linkului pe care îl veți găsi în partea de jos a comunicării.
- acolo unde este posibil, prin accesarea zonei dvs. private și modificarea preferințelor.

Politica de cookies

RINA S.p.A., cu sediul înregistrat în Genova (GE), Italy, via Corsica 12, CF și cod de TVA IT03794120109, și celelalte Companii ale Grupului RINA sunt Coordonatorii Comuni ai Datelor conform art. 26 din GDPR, care pot fi contactați prin intermediul contactelor indicate pe site-ul www.rina.org. Ofițerul de Protecție a Datelor poate fi contactat la adresa de e-mail rina.dpo@rina.org.
Prelucrarea datelor personale ale utilizatorului are loc în conformitate cu legea în vigoare, cu referire specială la Regulamentul (UE) nr. 679/2016, aplicabil utilizării modulelor cookie, precum și la ghidurile relevante privind gestionarea modulelor cookie și a altor instrumente de urmărire.
Un cookie este un fișier text mic care este înregistrat în memoria temporară a browserului atunci când este vizitat un site web. 
Acest fișier stochează anumite informații, pe care site-ul le poate citi când este consultat ulterior, și care pot fi necesare pentru funcționarea corectă a site-ului și pentru îmbunătățirea utilizabilității sale. Prin intermediul modulelor cookie, de exemplu, este posibil să se determine dacă s-a efectuat deja o conexiune între computer și site, pentru a evidenția știrile sau pentru a păstra informațiile de "autentificare".
RINA informează că site-urile sale utilizează doar cookie-uri "tehnice", așa-numitele cookie-uri analitice "analytics" și așa-numitele cookie-uri de profilare "profiling", care în scopul optimizării site-ului pot colecta informații, aggregate sau nu, cu privire la numărul de utilizatori și modul în care aceștia vizitează site-ul.
Pentru detalii despre cookie-urile active în diferitele pagini ale site-ului și caracteristicile aferente, precum și pentru gestionarea preferințelor referitoare la cookie-uri, puteți vizita secțiunile dedicate ale site-ului prezent pe diferite pagini.

Timpuii de păstrare ale fiecărui modul cookie pot fi găsiți la următoarele link-uri:
- pentru site-ul instituțional: https://doc.sitecore.com/xp/en/developers/101/platform-administration-and-architecture/cookies-used-by-sitecore.htmlhttps://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=sf.networks_cookies.htm&type=5

Pentru modulele cookie de la terți, trebuie să fie făcută referire la site-urile terților;
- pentru pagina site-ului "Carieră": https://userapps.support.sap.com/sap/support/knowledge/en/3033753

Conform legislației aplicabile, cu referire la temeiul legal al prelucrării, consimțământul prealabil al utilizatorului este necesar pentru instalarea modulelor cookie analitice și de profilare. Din acest motiv, atunci când accesați site-ul web sau anumite pagini, este afișat un banner care vă informează că (i) se utilizează cookie-uri "analytics" și "profiling" pe site; (ii) puteți accepta utilizarea tuturor modulelor cookie sau puteți decide să vă gestionați preferințele (decizând ce module să acceptați și ce module să refuzați); (iii) închizând banner-ul folosind comanda corespunzătoare sau continuând să navigați, utilizatorul nu consimte la utilizarea modulelor cookie "analytics" și "profiling", menținând setările implicite și astfel utilizând doar module cookie tehnice. În orice caz, utilizatorul poate gestiona, de asemenea, consimțământul său în ceea ce privește fiecare categorie de modul cookie utilizată, atunci când banner-ul menționat anterior este afișat și în orice moment în timpul navigării pe site, în secțiunile corespunzătoare.
Utilizatorul are libertatea de a bloca instalarea modulelor cookie "analytics" și "profiling" în orice moment, fără a afecta posibilitatea de a vizita site-ul și de a utiliza conținuturile acestuia.
Pentru orice necesitate de informații suplimentare referitoare la așa-numitele "cookie-uri", vă rugăm să consultați următorul link: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Utilizatorul poate exercita drepturile prevăzute în articolele 15-21 din GDPR, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă conform articolului 77 din GDPR.
Coordonatorii Comuni ai Datelor au desemnat un Ofițer de Protecție a Datelor, care poate fi contactat pentru toate întrebările referitoare la prelucrarea datelor personale și exercitarea drepturilor aferente.
Prin urmare, utilizatorul poate contacta în orice moment Ofițerul de Protecție a Datelor în următoarele moduri:
- prin trimiterea unei scrisori înregistrate cu confirmare de primire către RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, Italy, în atenția Ofițerului de Protecție a Datelor, sau
- prin trimiterea unui mesaj de e-mail la adresa rina.dpo@rina.org.