Certificarea produsului

Certificare obligatorie sau voluntara, pentru a atesta faptul ca produsele respecta cerintele de calitate, securitate, sanatate si protectie a mediului

Certificarea privind produsul este emisa, in mod obligatoriu (domeniul reglementat) sau voluntar, solicitantilor (producatori, reprezentanti autorizati, distribuitori) in scopul de a garanta conformitatea produsului cu cerintele esentiale de securitate si siguranta prevazute de legislatia comunitara de armonizare relevanta.

Conformitatea acestora este atestată și de aplicarea marcajului CE/’’pi’’, simbol care se aplica, de catre producator sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia, in mod vizibil, lizibil si indelebil, inainte de introducerea pe piata si/sau de punerea in functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare.

Principalele beneficii

Pentru o gamă largă de produse, în special cele pentru care producătorul dorește să declare și să certifice prestațiile tehnice specifice, RINA verifică și atestă conformitatea față de standarde, de documentele normative sau de specificațiile tehnice furnizate de producător.

În calitate de organism notificat, autorizat de Comunitatea Europeană pentru marcarea CE a produselor și acreditat de principalele Organisme de Acreditare, RINA furnizează servicii de certificare a produselor în lumea întreagă.