Conformitate cu cerintele - RINA.org

Conformitate cu cerintele

Drepturile omului

Respectarea drepturilor omului este considerată un principiu esențial. Din acest motiv, RINA promovează și apără aceste drepturi în orice împrejurare și respinge orice discriminare bazată pe gen, grup etnic, limbă, religie, politică și condiții sociale și personale. RINA aplică principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului, Convenției ONU privind Drepturile Copilului, Organizației Internaționale a Muncii și Ghidurilor OCDE privind întreprinderile multinaționale.

Respectarea Regulilor

RINA respectă legislația națională și internațională aplicabilă în Romania și în orice altă țară în care RINA își desfășoară activitatea. Pentru a asigura respectarea acestui principiu, Companiile RINA adoptă Modele de Organizare, Management și Control, al căror scop este prevenirea contravențiilor în general și a răspunderii administrative corporative.

Imparţialitate

În anul 2013 RINA a examinat, printr-un Grup de lucru dedicat, relațiile dintre activitățile desfășurate de companiile sale, în lumina apărării imparțialității și prevenirii conflictelor de interese, astfel încât să permită furnizarea de servicii de inginerie și servicii de evaluare a conformității, asigurând în același timp respectarea normelor aplicabile de acreditare și autorizare.

Scopul Ghidurilor de imparțialitate este de a disemina în cadrul RINA cunoștințele despre principiile imparțialității și independenței, care reprezintă cerințe esențiale pentru activitățile de evaluare a conformității. În același timp, asigurând respectarea independenței companiilor individuale RINA, aceste Ghiduri definesc principiile comportamentale pe care fiecare dintre acestea trebuie să le adopte atunci când desfășoară activități care, dacă sunt asociate între ele și nu sunt gestionate corespunzător, pot reprezenta o amenințare la adresa imparțialității.

Integritatea financiară și lupta anti fraudă

RINA desfășoară toate operațiunile și tranzacțiile financiare cu respectarea principiilor integrității și transparenței și,nu efectuează operațiuni sau tranzacții frauduloase. Prin urmare, fiecare operațiune financiară trebuie să fie corect autorizată, verificabilă, legitimă, coerentă și adecvată.

Lupta împotriva corupției

RINA refuză corupția ca instrument de implementare a afacerii sale. Mituirea nu este permisă în nicio circumstanță. Nimeni nu poate promite sau da bani sau alte avantaje pentru a obține beneficii necuvenite pentru RINA sau pentru sine. Mai mult, nimeni nu poate cere bani sau alte avantaje pentru a presta servicii necuvenite.

Protejarea proprietății intelectuale

RINA este conștientă de importanța proprietății intelectuale și din acest motiv respectă și apără conținutul oricărui tip de proprietate intelectuală proprie sau care aparține altora, precum drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte bunuri necorporale.

Concurența

RINA recunoaște concurența loială ca fiind un element fundamental pentru dezvoltarea afacerilor corporative. Prin urmare, RINA respectă regulile antitrust aplicabile și regulile de loialitate a concurenței și în niciun caz RINA nu întreprinde acte sau adoptă comportamente contrare concurenței libere și loiale.

Corectitudinea în desfășurarea afacerilor și a activităților companiei

În relațiile de afaceri și desfășurarea activităților companiei, RINA s-a angajat să acționeze într-un mod clar și corect, cu o conduită caracterizată prin loialitate, simțul responsabilității și bună-credință.

Relația de încredere cu părțile interesate

Obiectivele companiei, propunerea și realizarea de proiecte și investiții trebuie realizare în vederea creșterii activelor și a valorilor administrative, tehnologice și cognitive ale companiei, precum și crearea de valoare și bogăție pentru toți Stakeholderii.

Pentru a asigura transparența operativității conducerii, RINA definește, execută și actualizează secvențial un sistem de guvernanță corporativă articulat și omogen, inerent atât propriei structuri organizatorice, cât și relațiilor cu terții, în conformitate cu standardele naționale și internaționale de bune practici, știind că o capacitate corporativă cu reguli funcționale și eficiente reprezintă un instrument esențial pentru consolidarea reputației sale în ceea ce privește fiabilitatea și transparența și încrederea părților interesate.

Reciprocitate și cooperare

Codului de etică pune bazele unui avantaj reciproc pe care îl pot primi toate părțile interesate, prin conformarea unei conduite etice reciproce și cooperante.

Sănătate, Siguranță și Mediu Înconjurător

Sănătatea, Siguranța și Mediul sunt trei valori importante care stau la baza filozofiei antreprenoriale ale Grupului RINA și acestea se aplică activităților statutare ale companiilor RINA. Aceste concepte importante sunt amintite în Politica relevantă pentru Sănătate, Siguranță și Mediu, document care identifică filosofia prin care RINA intenționează să-și urmărească obiectivele antreprenoriale.

Resurse