Certificare ESG

Servicii pentru evaluarea angajamentului companiilor față de aspectele de mediu, sociale și etice

ESG este un acronim care rezumă trei cuvinte în limba engleză: Mediu (Environment), Social (uneori înseamnă și Societate), Guvernanță (Governance). Acestea sunt aspecte care se referă la metodele de evaluare a organizațiilor, în special abilitatea lor de a se alinia cu o serie de cerințe fundamentale pentru dezvoltare durabilă din punct de vedere economic, de mediu, social și al guvernanței corporative. Acestea sunt activități de evaluare a conformității care iau în considerare simultan aspecte economice, de mediu, sociale și etice, care sunt întrepătrunse într-un cerc virtuos. 

Sfera de Mediu (E) cuprinde servicii de evaluare care examinează modul în care o organizație contribuie la protecția și gestionarea mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor, emisiilor, protecția solului și subsolului, reducerea impactului și adaptarea la schimbările climatice, precum și evaluarea performanței realizată de organizația însăși. 

Sfera Socială (S) cuprinde servicii de evaluare care examinează impactul și relația unei organizații cu teritoriul, oamenii, angajații, furnizorii, clienții și în general cu comunitățile cu care operează sau cu care este în relație, în plus față de evaluarea performanței realizată de organizația însăși. 

Sfera Guvernanței (G) cuprinde serviciile de evaluare a strategiei unei organizații. Principalele aspecte examinate privesc remunerația managerilor, respectarea drepturilor acționarilor, transparența deciziilor și alegerilor companiei, respectarea minorităților, precum și evaluarea performanței realizată de organizația însăși.