ESG la RINA: Guvernanța

Pilonii modelului nostru de guvernare

RINA este formată din societatea-mamă, RINA S.p.A., care este holdingul care controlează principalele sub-holdinguri RINA Services S.p.A. și RINA Consulting S.p.A. Pentru a asigura conformitatea cu regulile aplicabile de recunoaștere, autorizare, notificare și acreditare, inclusiv cele relevante pentru gestionarea imparțialității, sub-holdingurile sunt supuse gestionării și coordonării de către grupul holding în domeniile finanțelor, administrației, strategiei, organizarea, managementul și continuitatea afacerii. În schimb, deciziile tehnice și operaționale rămân în responsabilitatea exclusivă a sub-holdingurilor și a companiilor aflate sub controlul acestora.

Pilonii modelului de guvernare ai RINA sunt:

Separarea strictă a sarcinilor între organele de conducere, împreună cu o evaluare a riscului de imparțialitate pentru a identifica și gestiona imparțialitatea și riscul de conflicte de interese în relațiile companiei, asigură respectarea regulilor de imparțialitate aplicabile. Am conceput un model de organizare și guvernanță care de-a lungul anilor a fost auditat și aprobat de cei mai severi controllers, inclusiv Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, organismul italian de acreditare Accredia și multe alte organisme de acreditare din întreaga lume.

RINA și-a certificat sistemul de management anti-mita în conformitate cu standardul ISO 37001:2016.

Companiile RINA adoptă și implementează Sisteme de Management al Calității conform standardului ISO 9001.

În ceea ce privește securitatea informațiilor, RINA adoptă un sistem de management certificat conform standardului ISO 27001:2013.

Consiliul de Administrație al holdingului îndeplinește rolul de îndrumare, coordonare, verificare și control al Grupului RINA în ansamblu. Consiliul definește structura de guvernanță corporativă a Grupului și ghidează direcția generală de conducere a companiilor controlate și a Grupului RINA în ansamblu. De asemenea, evaluează adecvarea sistemelor organizatorice ale companiilor controlate, atât în ceea ce privește dezvoltarea afacerii, cât și controlul/gestionarea riscurilor pe baza statutelor în vigoare și a prevederilor legale aplicabile.

Organul de Control este responsabil pentru modelul de Organizare, Management și Control care are ca scop minimizarea răspunderii administrative a persoanelor juridice. Organul monitorizează aplicarea Codului de Etică folosind date și informații colectate de funcția de Audit Intern și/sau de la avertizori. De asemenea, emite opinii obligatorii cu privire la interpretarea sa, efectuează revizuiri periodice și propune organului de conducere orice modificări.

Acest comitet asistă Consiliul de Administrație și CEO-ul RINA S.p.A. în identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor strategice, financiare, operaționale și de conformitate asociate activităților holdingului și ale filialelor sale. Politica RINA Enterprise Risk Management, revizuită în ianuarie 2020, stabilește angajamentul nostru de a dezvolta un cadru de Enterprise Risk Management (ERM).
Corporate Compliance Board (Consiliul de conformitate corporativă) oferă linii directoare pentru a se asigura că activitățile RINA respectă cerințele de imparțialitate indicate în standardele aplicabile, precum și cele de integritate, confidențialitate și concurență loială.
Această funcție de audit verifică conformitatea cu Codul de Etică, gestionează rapoartele potențialelor încălcări și transmite rezultatele acestei activități către Corpul de Control.
Acest nou Comitet ESG asistă Consiliul de Administrație și CEO-ul RINA S.p.A. în identificarea, gestionarea și monitorizarea strategiei RINA privind aspectele ESG, atât interne, cât și legate de afaceri, promovând o cultură a sustenabilității în cadrul companiei.
Comitetul Cybersecurity & Digital ajută CEO-ul și Top Management-ul RINA S.p.A. în definirea și actualizarea continuă a politicii și strategiei companiei de securitate cibernetică și digitalizare, dezvoltarea unei culturii a companiei și promovarea poziționării RINA ca reper prin excelență în acest domeniu.

Conformitate cu cerintele

Află mai multe

Raportarea neregulilor

Află mai multe

Resurse