CDM - Clean Development Mechanism

Verificare independenta a proiectelor de reducere a emisiilor de gazelor cu efect de sera in tarile in curs de dezvoltare, o evaluare a conformitatii bazata pe cerințele CDM ale UNFCCC

CDM (Clean Development Mechanism) prevede realizarea de proiecte pentru reducerea gazelor cu efect de seră în ţările în curs de dezvoltare, din partea investitorilor publici sau privaţi.

RINA efectuează verificarea independentă a proiectelor: o evaluare a conformităţii care se bazează pe cerinţele CDM ale UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), care coordonează realizarea proiectelor CDM şi acreditează organismele de verificare de terţă parte, denumite Entităţi Operative Desemnate (DOE).

Principalele beneficii

De ce sa alegem RINA?

RINA sunt DOE acreditat pentru a efectua Validarea şi Verificarea proiectelor CDM în urmatoarele sectoare:

1. Industria energiei
2. Distribuţia de energie
3. Necesar energetic
4. Industrii manufacturiere
5. Industrii chimice (suspended)
6. Construcţii
7. Transporturi
9. Producţie de metale
10. Emisii fugitive de combustibili
11. Emisii fugitive rezultate din producerea şi consumul de halocarburi şi hexafluorură de sulf
13. Tratarea şi eliminarea deşeurilor
14. Defrişare şi replantare
15. Agricultură

Experienţa noastră consolidată în aplicarea acestui mecanism şi resursele cu grad mare de competenţe, localizate în diversele zone geografice ale lumii, ne califică pentru a efectua activitatea de Validare şi Verificare a proiectelor CDM.

Fazele serviciului

Procesul de validare

FAQ

Investitori publici sau privaţi, aparţinând  ţărilor industrializate sau în curs de dezvoltare.
Este o evaluare a conformităţii, efectuată în mod independent de un organism de terţă parte, bazată pe cerinţe CDM disponibile pe site-ul UNFCCC.
În medie între 9 luni şi 2 ani: durata depinde în mare măsură de bonitatea proie.

Resurse

UNFCCC Website

S-ar putea să vă placă și