Servicii quality & quantity

Audit asupra marfurilor in iesire pentru ca acestea sa indeplineasca cerintele de calitate si cantitate prevazute in comanda si/sau documentele conexe

Controlul cantităţii asigură faptul că mărfurile corespund solicitărilor din documentele comerciale, în timp ce controlul calităţii asigură că mărfurile nu prezintă defecte evidente şi îndeplinesc cerinţele indicate în comandă sau în documentele corelate.

Pentru a garata un răspuns rapid, RINA a creat o reţea vastă de inspecţie, atât la nivel naţional cât şi internaţional. În cazul în care sunt necesare verificări mai detaliate dispunem de doua laboratoare de analiză: unul pentru încercările chimice şi mecanice asupra materialelor ar celalalt specializat în analizarea produselor alimentare.

Detalii ale serviciului

În comerţul internaţional clienţii caută garanţia conformităţii mărfii în ceea ce priveşte, comanda, furnizorii solicită certitudinea de a fi plătiţi în termen scurt şi guvernele protejează interesele naţionale contra fraudelor şi importului de mărfuri interzise sau care sunt sub standardul calitatiţi.

Controalele cu privire la cantitatea şi calitatea mărfurilor sunt solicitate de unele ţări şi sunt necesare pentru de debloca plăţile efectuate prin credit documentar sau remitere de documente.
Principalele documente sunt:

De ce sa alegem RINA?

În baza experienţei consolidate în desfăşurarea de audit şi de certificare de produs, RINA oferă asistenţa sa în ceea ce priveşte inspecţiile pre-shipment.

Fazele serviciului şi echipa

Verificările depind de tipul mărfii, dar în general constau în inspecţie vizuală care are drept scop identificarea mărfii, verificarea cantităţii, ambalajul şi marcajul, examinarea documentaţiei solicitate şi prezenţa pe durata fazelor de expediere.

La sfârşitul acestei activităţi este eliberat un certificat, însoţit de un raport fotografic, care atestă rezultatul pozitiv al inspecţiilor.

FAQ

Acest serviciu este destinat societăţilor manufacturiere şi celor  care produc produse agricole care efectuează export, societăţilor comerciale, birourilor achiziţii ale clienţilor finali, alte organizaţii de ajutor alimentar, băncilor şi companiilor de asigurare.
Depinde de ţară: de ex. Adresa N° 16/DGC/2009 emisă în februarie 2009 de Banca Centrale a Algeriei prevede ca toate mărfurile importate în Algeria să fie însoţite de un „Certificat de Control al Calităţii Mărfurilor".

S-ar putea să vă placă și