Certificare ISO 14064: Inventare și proiecte de GES

Cum se raportează, se reduce și se compensează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de o organizație

ISO 14064Standardele ISO 14064 determină atât cerințele inventarelor de GES întocmite de organizații care cuantifică și raportează în mod voluntar emisiile de GES asociate activităților lor, cât și cerințele proiectelor de GES pe care organizațiile le implementează pentru a lupta eficient împotriva schimbărilor climatice și a compensa emisiile lor reziduale.

Cu referire la raportarea inventarelor de GES, se determină limitele organizaționale și de raportare și se identifică tipurile de emisii și eliminări semnificative. Cu referire la implementarea proiectelor de GES, se identifică linia de bază de GES, se selectează sursele/puitoarele/rezervoarele relevante pentru scenariul de referință și se cuantifică și se monitorizează reducerile/eliminările de GES.

Toate organizațiile , atât din sectorul public, cât și din cel privat. Raportarea GES prin inventarele verificate de RINA și activitățile de reducere a emisiilor și/sau creșterea eliminărilor de GES validate și verificate de RINA conform standardelor relevante permit:

De ce să alegeți RINA? 

RINA a acumulat mulți ani de experiență în activități de validare și verificare a gazelor cu efect de seră care operează: ca organism de verificare pentru Sistemul de comercializare a emisiilor ( EuETS ) acreditat de ACCREDIA; ca DOE (Entitate Operațională Desemnată) pentru Mecanismul de Dezvoltare Curată (CDM) acreditată de UNFCCC; ca VVB (Organism de Validare și Verificare) pentru Verify Carbon Standard (VCS) acreditat de VERRA; și ca VVB pentru Standardul de Aur pentru Obiectivele Globale (GS4GG) acreditat de Fundația GS.

Procedura de validare și/sau verificare

Procesul urmează următorii pași:

FAQ

Nu, este necesar ca un proiect GES să se bazeze întotdeauna pe un program de referință GES, care stabilește cerințele și caracteristicile acestuia ( ex .: eligibilitate, adiționalitate, permanență etc.).
Da, o companie care operează mai multe site-uri sau are mai multe site-uri și/sau mai multe entități juridice (de exemplu, filiale) poate compila un singur inventar al emisiilor, consolidând toate informațiile privind emisiile de GES din aceste locații sau entități diferite într-un singur raport.
În cazul în care o organizație decide să raporteze emisiile de GES asociate cu unul dintre produsele/serviciile sale, studiul care trebuie pregătit este o amprentă de carbon.

Accentul de reglementare

În contextul social și de mediu actual din ce în ce mai afectat de efectele schimbărilor climatice, raportarea inventarelor de GES și implementarea proiectelor de GES reprezintă un instrument eficient în lupta împotriva încălzirii globale. În special, verificarea inventarelor de GES se realizează cu referire la ISO 14064-1 care determină cerințele pentru organizațiile care cuantifică și raportează în mod voluntar emisiile de GES asociate activităților lor, în timp ce validarea inițială și verificarea ulterioară a proiectelor de GES se realizează cu referință la ISO 14064-2 care determină cerințele pentru organizațiile care cuantifică, monitorizează în mod voluntar și raportează prin proiecte reducerea emisiilor și/sau creșterea eliminărilor de GES.

S-ar putea să vă placă și

Resurse