Certificare ISO 22000

Certificarea ISO 22000 integreaza principalele standarde ale sistemelor de management pentru siguranta industriei alimentare

Aplicarea standardului ISO 22000 garantează consumatorilor atenţia acordată siguranţei alimentare şi capacităţii sale de a gestiona riscurile conexe.

Organizaţiile de orice dimensiune care operează pe filiera  agroalimentară pot să solicite certificarea ISO 22000 unui organism independent, cum este şi cazul RINA, pentru a verifica eficienţa propriilor sisteme de management al siguranţei alimentelor.   

Standardul ISO 22000 se bazează pe metoda HACCP şi este integrată cu principalele standarde de sistem şi de produs: ISO 9001 şi ISO 14001, FSSC 22000, SA 8000, ISO 45001, BRC şi standarde IFS, Codex Alimentarius.

Principale beneficii

De ce sa alegem RINA?

RINA oferă o soluţie integrată, dezvoltată în strânsă colaborare cu clientul, pentru a certifica conformitatea la standardul ISO 22000 şi la alte standarde importante necesare operatorilor de pe piaţa agroalimentară.

Calitatea şi siguranţa produselor şi a sistemelor de management, cerinţe indispensabile pentru o mai mare competitivitate pe piaţa internaţională sunt garantate de activitatea unui personal cu înaltă calificare şi constant evaluat.

Fazele serviciului

Procesul de certificare este constituit din următoarele faze:

FAQ

Timpul minim de aplicare al sistemului este de 3 luni. Totuşi, timpul minim necesar rezultă a fi cel putin dublu, deoarece, în cadrul acestei perioade, trebuie să se desfăşoare cel puţin un ciclu de audit şi o analiză a managementului completă.
Auditul se desfăşoară cel puţin o dată pe an.
În general, da, orice excludere trebuie să fie justificată în mod clar şi exhaustiv pentru a putea să fie acceptată.

Resurse

S-ar putea să vă placă și