ETV - Environmental Technology Verification

Environmental Technology Verification este o verificare voluntara pentru a incuraja inovarea tehnologiilor de mediu

Programul european ETV (Environmental Technology Verification – Verificarea Tehnologiilor de Mediu) este o verificare de terţă parte, voluntară, care are drept scop favorizarea unu număr mai mare de inovaţii în tehnologii de mediu şi o transpunere mai amplă de către utilizatorii finali, furnizând datele de activitate credibile şi validate în mod independente.

Tehnologiile de mediu pot contribui la cresterea eficientei resurselor, identificând alternative mai curate faţă de tehnologiile actuale şi introducând alte măsuri pentru atenuarea şi prevederea efectelor activităţii umane asupra mediului.

Beneficiile oferite de inovaţiile ecologice şi de mediu sunt ulterior potenţate de faptul că politica referitoare la aceste tehnologii reprezintă o soluţie "win-win".

Principalele beneficii

De ce sa alegem RINA?

RINA este un organism de inspecţie acreditat pentru standardul ISO/IEC 17020 şi a solicitat extindere acreditării pentru EU ETV pilot programme pentru toate domeniile tehnologice.

Datorită patrimoniului nostru de competenţe, RINA se recunoaşte la nivel naţional şi internaţional, conformitatea de a furniza servicii care au drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii, siguranţei şi protecţiei mediului.

Fazele serviciului şi echipa

Principalele faze de verificare sunt:

FAQ

Orice societate care produce sau comercializează tehnologii de mediu.

Iniţial:

- Tratarea şi monitorizarea apelor;
- Materiale, deşeuri şi resurse;
- Tehnologii energetice.

Da, se prevede introducerea următoarelor domenii: monitorizarea şi asanarea solului şi a apelor subterane, procese de producţie mai curate, tehnologii de mediu în agricultură, monitorizare şi reducerea poluării atmosferice.
Nu, nu este inclusă. Alegerea organismul de probă revine celui care a făcut propunerea, RINA putand doar să consilieze clientul în acest sens.

Resurse

S-ar putea să vă placă și