Directiva End of waste 2008/98/EC

Certificarea obligatorie care atesa un tratament si o recuperare adecvata a deseurilor metalice si a deseurilor de sticla si cupru, in conformitate cu Directiva 2008/98/EC

Certificare obligatorie prevăzută de Directiva Europeană 2008/98/CE, impune verificarea conformităţii, din partea unui Organism independent, sistemului de management pentru tratamentul corect al materialelor care nu mai sunt considerate deşeuri. Un deşeu nu mai este definit astfel atunci când folosirea sa garantează producătorilor un nivel crescut  de sustenabilitate şi un avantaj economic şi de mediu.

RINA, în baza acreditării specifice, poate să efectueze verificări la trei ani, ale sistemului de management pentru producătorii de deşeuri.

Aprofundare tehnică

Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să întocmească planuri pentru gestionarea corectă a deşeurilor, care ţin cont de un impact pozitiv asupra mediului şi sănătăţii umane, o administrare corectă a costurilor de eliminare.

Directiva 2008/98/CE se referă la deşeurile care se pot folosi ca materii prime pentru a fi transmite către instalaţii dedicate (oţelării şi turnătorii). Regulamentele sale specifice, publicate în Monitorul Oficial, se referă la următoarele materiale:

De ce sa alegem RINA?

RINA sunt acreditată pentru certificarea sistemelor de management End of Waste conform Regulamentului CE 765/2008, şi este un verificator de mediu conform Regulamentului CE 1221/2009 (art. 2, par. 20/b) cu acreditări specifice în sectoarele solicitate.

Prezenţa noastră extinsă, la nivel internaţional, şi experienţa noastră de zeci de ani în conservarea şi recuperarea mediului, fac din RINA partener calificat pentru producătorii de deşeuri End of Waste.

Fazele serviciului

Echipa verifică, în locaţia de producţie, ca organizaţia să aplice sistemul de management pentru tratarea corectă a deşeurilor. 

FAQ

Sunt două certificări diferite, ce de calitate doar atestă conformitatea unui sistem de management la standardul ISO 9001/2008.

Resurse

S-ar putea să vă placă și