Calitate

Sistemele de management ale calitatii includ standardul ISO 9001 si variațiile sale specifice pentru diferite sectoare de productie

Certificarea sistemului de management al calității demonstrează capacitatea organizatiilor de a îndeplini  cerintele clienților și orientarea către o îmbunătățire continuă și oferă garanții cu privire la abordarea lor sistematizată în gestionarea diverselor probleme.

Cel mai cunoscut standard pentru sistemul de management  al calității este ISO 9001, aplicabil tuturor organizatiilor.

Pentru a face față cererilor pieței, există diferite standarde care, pe langa cerințele ISO 9001, au  în plus caracteristici speciale sectorului respectiv.