Certificare UNI 9737

Certificat de calificare pentru sudori polietilena pe baza cerintelor prevazute in standardul UNI 9737: 2007

Certificarea personalului care se ocupă cu sudura şi cu procesele speciale se solicită în prezent pentru a constitui evidenţă obiectivă a calităţii de producţie şi pentru satisfacerea cerinţelor de siguranţă a serviciilor şi produsele.

Îmbinare prin sudură a ţevilor din polietilenă pentru distribuţia de gaze trebuie să fie realizată de personal care deţine certificat de calificare emis de un organism de certificare, prin modalităţile prevăzute de standardul UNI 9737:2007.

Detalii ale serviuciului

Fazele serviciului

S-ar putea să vă placă și

Resurse