ESG i zrównoważony rozwój

Od 2016 r. Sygnatariusz United Nations Global Compact 

Dążymy do tego, aby zrównoważony rozwój był jednym z kluczowych czynników napędzających naszą strategię biznesową i aby to podejście znalazło odzwierciedlenie w usługach, które świadczymy naszym klientom.

Aktywnie wspieramy 10 zasad inicjatywy ONZ Global Compact związanych z prawami człowieka, standardami pracy, środowiskiem i walką z korupcją.

Postępy we wdrażaniu tych zasad są corocznie raportowane naszym interesariuszom.

Zaangażowanie w inicjatywę Science Based Target

W styczniu 2023 r. zaangażowaliśmy się w inicjatywę Science Based Target, partnerstwo promowane przez UN Global Compact (UNGC), Światowy Instytut Zasobów (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP) i World Wilde Fund for Nature (WWF) w celu zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów zmieniających klimat zgodnie ze wskazaniami nauki o klimacie. W tym roku  jeszcze bardziej wzmacniamy inicjatywę, definiując , a następnie przedkładając do zatwierdzenia SBTi zarówno krótkoterminową strategię redukcji emisji, jak i długoterminowe cele osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

Zaangażowanie interesariuszy 

Podejście RINA do zaangażowania interesariuszy jest określone w naszej Polityce zaangażowania interesariuszy, opublikowanej w 2023 roku, która określa nasze zaangażowanie w budowanie opartych na zaufaniu i przejrzystych relacji ze wszystkimi interesariuszami S.

Wierzymy, że budowanie godnych zaufania relacji z naszymi Interesariuszami jest niezbędnym warunkiem rozwoju i doskonalenia naszych długoterminowych działań i strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także istotnym narzędziem w bardziej szczegółowej identyfikacji naszego wpływu, ryzyka i możliwości. 

Nasza sieć

Od 2016 roku jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact i uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych forach zajmujących się zrównoważonym rozwojem. Należą do nich Fondazione Sodalitas, włoski partner CSR Europe, a także Transparency International i jej włoski oddział, Business Integrity Forum, które wspiera dobrowolne inicjatywy przeciwko korupcji oraz Sustainability Makers, sieć menedżerów ESG włoskich przedsiębiorstw.

W 2023 r., odnowiliśmy naszą współpracę z Valore D, pierwszym stowarzyszeniem biznesowy we Włoszech, które opowiada się za równością płci i integracyjną kulturą korporacyjną.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju obejmuje zarówno działania wewnętrzne, jak i zewnętrzne; ESG & Sustainability

Polecana zawartość

Ochrona środowiska

Społeczeństwo

Zarządzanie

Zasoby