Nasze wartości

Wartości, którymi się kierujemy odzwierciedlają to, kim jesteśmy, są inspiracją naszych
działań i wyznaczają  ich kierunek. Są tym, co widzimy, patrząc na siebie.

 

Wartości to kryteria, którymi kierujemy się w naszych działaniach oraz inspirujemy:  poniżej przeczytaj więcej o naszych wartościach.

Integralność i przejrzystość 

Obiektywna praca i działanie w sposób, który ułatwia innym przejrzystość ich wykonywania.

Odpowiedzialność i wyniki

Jesteśmy firmą świadomą swojej roli na rynku, nastawioną na osiąganie wyników. Wspólna praca pozwala nam osiągnąć cele firmowe, zespołowe i indywidualne, oraz nadrzędny cel, jakim jest dostarczanie czegoś więcej niż tylko korzyści finansowych.

Determinacja i elastyczność

W dążeniu do osiągnięcia naszych celów wykorzystujemy nowe informacje i technologie.

Zaangażowanie i kompetencje

Budujemy nasz biznes wykorzystując solidną wiedzę, nieustannie dążąc do poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy.

Współpraca i zaufanie 

Wszyscy jako zespół pracujemy dla tej samej firmy – RINA – mając na celu jej rozwój. Poprzez pracę zespołową zdobywamy i pokazujemy zaufanie a także budujemy wspólną wartość, która czyni nas silniejszymi.

Historie pracowników z całego świata

Dowiedz się więcej o RINA

Polecana zawartość

Różnorodność i włączanie

Poznaj nasze inicjatywy

ESG i zrównoważony rozwój

Poznaj nasze podejście

Nasz cel i sposób działania

Dowiedz się więcej