Różnorodność i integracja

Każdego dnia staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym każda osoba czuje się szanowana i gdzie jej obecność jest ceniona.

Promujemy kulturę, w której ludzie są zachęcani do rozwijania nowych pomysłów, dbamy o wzmocnienie pozycji ludzi, szanując i akceptując to, co ich wyróżnia. Oznacza to celebrowanie naszych różnic i przypisywanie pozytywnej wartości różnorodności w miejscu pracy.  Nie tolerujemy żadnego rodzaju dyskryminacji i promujemy równość szans na każdym etapie zatrudnienia, począwszy od procesu pozyskiwania talentów i przydzielania ról, od oceny wyników i awansu zawodowego po sprawiedliwe wynagrodzenie.
 
Jesteśmy międzynarodową, cyfrowo połączoną i wielokulturową organizacją, w której różnorodność i integracja są kluczowymi czynnikami zaangażowania pracowników oraz produktywności, innowacji i wzrostu. Jest to widoczne w całej naszej działalności biznesowej i w sposobie, w jaki współpracujemy ze sobą, klientami i partnerami.

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę różnorodności i integracji, aby uwzględnić w niej wymagania włoskich wytycznych Uni PdR 125: 2022 dotyczących systemu zarządzania równością płci. Aby działać jako jednostka certyfikująca uznana przez ACCREDIA dla sektora równości płci, sama RINA musi wykazać swoje zaangażowanie w równość płci.

Co oznacza dla nas różnorodność i integracja

Wzmocnienie pozycji kobiet

Wzmocnienie pozycji kobiet to temat, na którym naprawdę nam zależy i postawiliśmy sobie następujące cele:

Kobiety stanowiły 32% pracowników RINA w 2021 roku oraz 31% kadry kierowniczej!

Kobiety w STEM

Jednym z naszych głównych celów jest zwiększenie liczby kobiet w STEM

Integracja dla wszystkich

W 2022 roku odnowiliśmy nasze członkostwo w stowarzyszeniu ‘Valore D’, do którego dołączyliśmy w 2020 roku. Valore D jest pierwszym stowarzyszeniem firm we Włoszech, które promuje równowagę płci i kulturę integracyjną w organizacjach. Zrzesza ponad 320 firm członkowskich, w tym łącznie ponad 2 miliony pracowników. Celem jest zbudowanie profesjonalnego świata wolnego od dyskryminacji. Jako członkowie Valore D mamy możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach rozwojowych na tematy D&I, międzyfirmowych programach mentorskich, warsztatach z zakresu zasobów ludzkich i rozmowach internetowych.

Uczciwa ścieżka kariery

Pokazujemy nasze zaangażowanie w uczciwy rozwój kariery w RINA za pomocą przejrzystych ram "myCareer", które pokazują możliwości i to, co jest wymagane, aby to osiągnąć.

Mamy kompetencyjne podejście do wydajności. Ten sposób oceny ludzi pozwala nam stać się bardzo świadomym naszych zachowań zawodowych i tego, jak duży wpływ mają one na dostarczanie wysokiej klasy wyników.

 

Kampania przeciw molestowaniu

W związku z inicjatywami promującymi kulturę opartą na ochronie godności jednostki, w maju 2021 r. rozpoczęliśmy kampanię #IRespect. Sposób na rozpowszechnianie jasnego przekazu dla szerokiego grona odbiorców.

Wielu naszych pracowników przyłączyło się do niej, deklarując "zero tolerancji" dla wszelkich form dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy. Oto niektórzy z nich opowiadających się za poszanowaniem godności każdej osoby.

Historie pracowników z całego świata

Zasoby