Validarea şi verificarea proiectelor de eficienţă energetică

Serviciu de evaluare de conformitate voluntara si de terta parte, pentru a permite organizațiilor o gestionare mai eficienta si rationala a resurselor energetice

Validarea şi verificarea unui proiect de eficienţă energetică este o activitate voluntară pentru evaluarea conformităţii, efectuată de un organism de terţă parte în baza cerinţelor prestabilite, care variază în funcţie de tipul de servicii şi de proiect.

Importanţa acestui serviciu este dictată de condiţiile economice şi de mediu actuale şi viitoare, care impun companiilor din fiecare sector, atât private cât şi publice, o repoziţionare strategică din punct de vedere al gestionării raţionale a energiei.

Nevoia de o gestionare mai bună a eficienţelor energetice este unul dintre obiectivele definite în 2007 de Consiliul European prin „Plan 20-20-20", pentru a cărui îndeplinire a fost elaborata Directiva 2012/27/UE cu privire la eficienţa energetică.

De ce sa alegem RINA?

Experienţa noastră consolidată şi competenţele excelente ale echipei noastre, dislocate în diverse zone geografice ale lumii, ne permit să oferim garanţie cu privire la competenţa şi fezabilitatea organizaţiilor care doresc o validare şi verificare de terţă parte a proiectelor de eficienţă energetica.

Faze şi echipe ale serviciului

Organizaţiile care doresc să obţină evaluarea şi verificarea propriului proiect de eficienţă energetică, trebuie sa ne furnizeze informaţii fundamentale pentru definirea contractului şi planificarea activităţilor.

RINA propune echipa de verificare în baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare, ţinând cont de cerinţele stabilite.

Echipa evaluează documentele proiectului şi conformitatea acestora cu criteriile şi cerinţele stabilite, identificând aspectele care ar trebui aprofundate cu organizaţia. Procesul poate să aibă nevoie de o vizită la faţa locului, la solicitarea noastra şi în funcţie de natura proiectului şi serviciului.

La sfârşitul proiectului este predat un raport care va rezuma eventualele constatari, va conţine o opinie cu privire la conformitatea criteriilor identificate şi o concluzie a echipei de audit.

Resurse

S-ar putea să vă placă și