Search
RINA w skrócie - RINA.org

RINA w skrócie

Dążymy do upraszczania złożoności, koncentrując się na transformacji energetycznej, ESG i cyfryzacji

Zrzeszamy ponad 5.600 osób na całym świecie, zaangażowanych w upraszczanie złożoności, koncentrując się na transformacji energetycznej, ESG i cyfryzacji. 

W 2000 roku otrzymaliśmy dziedzictwo po jednym z pierwszych na świecie rejestrów klasyfikacji statków (Registro Italiano Navale) i przekształciliśmy go w firmę "biznes dla społeczeństwa", która pomaga klientom wyprzedzać zmiany i rozwijać się w sposób zrównoważony. 

Specjalizujemy się w testowaniu, inspekcjach, certyfikacji i rozwiązaniach inżynieryjnych na wielu rynkach, w tym między innymi w przemyśle morskim, energetycznym i mobilnym, nieruchomościach i infrastrukturze, przestrzeni kosmicznej i obronności, przemyśle 4.0.

W RINA, angażujemy się we współpracę z klientami w zakresie opracowywania rozwiązań złożonych problemów, jednocześnie wykorzystując naszą wiedzę do przewidywania i rozwiązywania wszelkich wyzwań po drodze. Poprawa jakości życia i budowanie zrównoważonych wartości dla przyszłych pokoleń jest ostatecznym celem, który napędza nas każdego dnia. 

Nasi ludzie pochodzą z różnych kultur, krajów i środowisk. Szanując, łącząc i jak najlepiej wykorzystując te różnice, stajemy się silniejsi.

Sektory rynku, które obsługujemy

Klasyfikacja statków jest podstawą naszej działalności od samego początku, a dziś czyni nas jednym z najlepszych morskich towarzystw klasyfikacyjnych na świecie. Z biegiem czasu stopniowo rozszerzaliśmy nasze usługi i rozszerzaliśmy zakres naszych sektorów operacyjnych. Oferowane doświadczenie, w połączeniu z polityką ciągłego rozwoju i szkolenia naszego zespołu, oznacza, że pracujemy z najwyższym profesjonalizmem i kompetencjami.

Promujemy ekologiczne podejście do przemysłu morskiego z silnym zaangażowaniem w oszczędzanie energii, redukcję emisji i optymalizację zużycia paliwa.

Pomagamy wspierać zrównoważony rozwój operatorów energetycznych  na całym świecie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku w zakresie ropy naftowej i gazu, wytwarzania energii (konwencjonalnej, odnawialnych źródeł energii i sieci energetycznych), w tym ochrony środowiska.

Nasze usługi certyfikacyjne świadczone przez strony trzecie zapewniają niezależną gwarancję zgodności z powiązanymi standardami, aby wspierać przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach projektów, operacji, logistyki i prawodawstwa.

Świadczymy dedykowane, indywidualne usługi dla sektora Transportu i Infrastruktury, mające na celu optymalizację wartości i potencjału aktywów przy jednoczesnym przestrzeganiu norm, kontrolowaniu kosztów, sprawdzaniu jakości i bezpieczeństwa oraz przestrzeganiu harmonogramów projektu.

Nasz zespół z sektora Przemysł ma wyjątkową zdolność do wspierania klientów w zwiększaniu ich konkurencyjności tam, gdzie materiały, technologie i innowacje odgrywają kluczową rolę, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji, stali i stopów specjalnych, lotnictwa i obrony. 

W odniesieniu do Inspekcji wspieramy zarządzanie aktywami lub projektami klientów w celu osiągnięcia celów wydajności, spełnienia standardów QHSE oraz przestrzegania terminów i wszystkich wymogów regulacyjnych w wielu segmentach rynku.

Nasz cel i nasza droga

Nasza firma, nasze decyzje i nasze działania są napędzane przez powód naszego istnienia: cel stojący za wszystkim, co robimy.

Pracownicy RINY dokładają wszelkich starań, aby pracować jak najlepiej, wierząc we wspólną wartość, którą definiują: dostarczanie rozwiązań poprawiających dobrobyt społeczeństwa i budowanie zrównoważonych wartości dla przyszłych pokoleń. 

Robimy to dzięki naszym umiejętnościom, wiedzy i zespołowi, który jest w stanie zapewnić jasne i innowacyjne rozwiązania złożonych problemów i zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty.