Search

ESG i zrównoważony rozwój

Sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact od 2016 roku

Dążymy do tego, aby zrównoważony rozwój był jednym z kluczowych czynników naszej strategii biznesowej i aby zapewnić, że takie podejście znajduje odzwierciedlenie w usługach, które dostarczamy naszym klientom.  

Aktywnie wspieramy 10 zasad inicjatywy ONZ Global Compact dotyczących praw człowieka, standardów pracy, środowiska i walki z korupcją. 

Postępy we wdrażaniu tych zasad są corocznie raportowane naszym interesariuszom.  

Nasza sieć

Uczestniczymy również w krajowych i międzynarodowych forach poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonemu rozwojowi. 

Od 2016 r. należą do nich Fondazione Sodalitas, włoski partner CSR Europe, a także Transparency International i jej włoska grupa robocza Business Integrity Forum, która wspiera dobrowolne inicjatywy antykorupcyjne.  

W grudniu 2020 r. sformalizowaliśmy nasze członkostwo w Valore D, pierwszym stowarzyszeniu firm we Włoszech, które promują równowagę płci i kulturę integracyjną w organizacjach. 

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju obejmuje zarówno środki wewnętrzne, jak i zewnętrzne:ESG & Sustainability

Featured contents

ESG & Sustainability

Ochrona środowiska

ESG & Sustainability

Społeczeństwo

ESG & Sustainability

Zarządzanie

Zasoby

Resources