Search

OPTIMUM: wydajność floty

Szeroki pakiet usług do zarządzania wydajnością floty, pozwalający na analizę ogromnej ilości danych gromadzonych na pokładzie z niezawodnym wsparciem procesu decyzyjnego

Szeroki pakiet usług do zarządzania wydajnością floty, pozwalający na analizę ogromnej ilości danych gromadzonych na pokładzie połączony z niezawodnym wsparciem procesu decyzyjnego.

OPTIMUM to modułowe rozwiązanie cyfrowe ułatwiające zarządzanie wydajnością floty. Dzięki zainstalowanemu na pokładzie kolektorowi danych, stale gromadzi dane z systemów nawigacji i automatyki statków, a także w razie potrzeby bezpośrednio z czujników (tj. inklinometrów o wysokiej precyzji, mierników momentu obrotowego, przepływomierzy itp.).

OPTIMUM pozwala na:

Korzyści z OPTIMUM:

OPTIMUM daje jasny obraz produktywności floty, poziomu ryzyka, stanu technicznego jednostki. Dzięki OPTIMUM możliwe jest monitorowanie floty zarówno z punktu widzenia strukturalnego, jak i wydajnościowego. 

Co pozwala na:

Ponadto można go wdrożyć wraz z innymi modelami OPTIMUM, którymi są: