Search

Leonardo Info software

Dostęp do aktualnych informacji o sklasyfikowanych statkach

Armatorzy i firmy zarządzające mogą uzyskać dostęp do zaktualizowanych informacji istotnych dla ich sklasyfikowanych statków za pośrednictwem strony internetowej  https://www.leonardoinfo.com.

Dzięki indywidulanym kodom dostępu użytkownicy mają bezpieczny wgląd do szerokiej gamy udogodnień i usług.

Moduł Easy

Leonardo INFO zawiera system wiadomości EASY do płynnego planowania badań klasowych i statutowych. Pomaga armatorom i zarządcom statków w monitorowaniu terminów wyżej wymienionych. Powiadamia również o wejściu w życie nowych i aktualizacji obowiązujących przepisów.

Dostępne dane: