Search

Leonardo Hull software

Analiza statyczno-wytrzymałościowa statków przy użyciu obliczeń bezpośrednich

Moduł 3D Leonardo HULL wykonuje analizę skończonych elementów konstrukcji statków, która zapewnia wizualną informację zwrotną na temat wytrzymałości kadłuba, w tym kontrolę zmęczeniową elementów konstrukcyjnych.

Wspiera również program planowanego zarządzania konserwacją w oparciu o zaprogramowaną aktualizację danych konstrukcyjnych kadłuba zgodnie z pomiarami, ułatwiając w ten sposób dokładne przewidywanie szybkości korozji i daty odnowienia stali.

Wykorzystanie Leonardo Hull zarówno do zatwierdzania projektu, jak i kolejnych kroków prac konstrukcyjnych przyspiesza proces, ułatwia raportowanie i komunikację między stocznią a RINA. 
Ponadto nasze oprogramowanie identyfikuje krytyczne obszary na bardzo wczesnym etapie i zmniejsza ryzyko opóźnienia podczas fazy zatwierdzania rysunku i budowy.

Szczegóły oprogramowania:

Platforma projektowa ze specjalistycznymi funkcjami 3D do modelowania konstrukcji, takich jak np.: grodzie specjalnie dostosowana do danego statku. Umożliwia wizualną kontrolę i ogólną kontrolę spójności danych w całym modelu.

Narzędzie do analizy 2D pomaga projektantowi od wczesnych etapów definiowania konstrukcji kadłuba i przeprowadza kontrole zmęczeniowe. Program obejmuje pewne specyficzne możliwości obliczeniowe, takie jak weryfikacja strukturalna w warunkach wytrzymałości ostatecznej i kontrole skrętne statków z dużymi otworami pokładowymi.

Oprogramowanie przeprowadza również analizę FEM.

Przetwarzanie końcowe obejmuje analizę uzyskanych wyników, takich jak przemieszczenia węzłów i naprężenia elementów konstrukcji. 

Dodatkowo obciążenia konstrukcyjne takie jak uginanie, wyboczenie i zmęczenie detali konstrukcyjnych są sprawdzane w zgodności z RINA oraz IACS CSR.

Dlaczego RINA? 

Bezpośrednie powiązanie między oprogramowaniem a wyznaczonymi przez RINA regułami weryfikacji wymiarów konstrukcji statku oraz ogólnymi regułami IACS pozwala klientom na ich płynną integrację z procesem projektowania i produkcji.

Ponadto oferujemy specjalne szkolenia, aby zapewnić skuteczną integrację oprogramowania z procesem projektowania.